• Thông dụng

  Danh từ

  Lamp; light
  thắp đèn
  to light the lamp
  người thắp đèn
  lamplighter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X