• Thông dụng

  Danh từ
  flash-lamp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric torch
  flash lamp
  flash-light
  pocket lamp
  torch
  torch-light

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X