• Thông dụng

    (cũ) Wisdom (foresight,enlightenment) of highter level(concerning the lower levels' grievances)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X