• Thông dụng

  Danh từ
  blowlamp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blast burner
  blow pipe burner
  blowlamp
  burner
  burner (lamp)
  excess gas burner
  torch
  welding blowpipe
  welding burner
  welding torch

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  torch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X