• Thông dụng

  Danh từ
  mountain pass
  Động từ
  to carry ; to take along with

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X