• Thông dụng

  Danh từ
  Lever

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hew

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bar
  beam
  grip
  lever
  member
  rod
  impar
  once-through
  simple
  single
  singly
  filling material
  pack
  stuff

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  single
  stuff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X