• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  enverted lever
  equalizer
  equalizer bar
  sweep
  walking beam
  wobbling log

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X