• Thông dụng

  Tính từ to be hungry
  nạn đói
  Famine

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hungry
  claim
  await

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  binary
  couple
  double
  doubly
  dual
  dual representation
  duplex
  pair
  counter
  opposite
  barrow
  berg
  fell
  height
  hill
  hummock
  mound
  rise
  change
  changer
  exchange
  belt
  chord
  strip
  zonal
  zone
  generation
  lifetime
  crew
  gang
  group
  party
  squad
  team

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  demand
  binary
  double
  change
  convert
  exchange
  replace
  swap
  swop
  trade-in
  zone
  gang
  shift
  team

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X