• Thông dụng

  Như kinh đô (nói tắt).
  Dời đô đi một nơi khác
  To move the capital to another place.
  C (musical note).
  Đô trưởng
  C major.
  (khẩu ngữ) Well-built, muscular; athletic.
  Như đô vật (nói tắt).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X