• Thông dụng

  Danh từ
  city

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bourg
  city
  metropolitan
  municipal
  polis
  town
  urban
  urbane
  urbanistic
  alignment chart
  chart
  curve
  diagram
  graph
  graphic
  pattern
  plot
  scheme
  urban

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  town
  chart
  diagrammatic presentation
  graph

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X