• Thông dụng

    Languid, sluggish.
    Trông mắt thì thông minh, mà người thì đù đờ+To look intelligent and to be sluggish in one's movements.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X