• Thông dụng

  Động từ
  to cast; to found
  to be alike

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cast
  casting
  die-cast
  forming
  found
  foundry
  mold
  molding
  mould
  cartridge store
  carve
  chip
  chisel
  cloudy
  drift
  dull
  feculent
  flat
  gouge
  hew out
  mat
  opaque
  punch
  turbid
  unclear
  undercut

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  chisel
  cloudy
  turbid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X