• Thông dụng

  Danh từ
  chopstick
  Thành Ngữ

  Vơ đũa cả nắm : Throw everything in a heap

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  rod

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stick
  give
  take

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  deliver
  present

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X