• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stub track
  blind
  blind alley
  blind station track
  cul-de-sac
  dead end
  đường cụt hoàn toàn
  dead-end sliding with guard strip
  đường cụt tránh nạn
  runaway dead-end siding
  dead-end road
  impasse
  stub end

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X