• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  classification track
  marshaling track
  marshalling track
  shunting siding
  shunting track
  sorting line
  switching track
  transfer track
  transshipment track

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X