• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  belt road
  belt-line road
  by pass route
  circular railway
  circumferential sapce
  ring road

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X