• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  built-in
  cut-in (printing)
  include
  insert
  integrated
  intrinsic
  predefined

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X