• Thông dụng

  Danh từ
  alluvial deposits

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accretion
  aggradation
  aggrandisement
  alluvial
  alluvial soil
  alluvion
  alluvium
  innings
  silting deposit
  warp
  wash
  water-deposited soil

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  foreshore

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X