• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cohesionless soil
  crumbly soil
  frictional soil
  hover ground
  loose earth
  loose ground
  loose soil
  running ground
  attain

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  measures up to

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X