• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  loose soil
  running ground
  soft ground
  soft rock
  soft soil
  Soil, Weak
  weak soil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X