• Thông dụng

  Measure wits (with someone, with one another)
  to vie with somebody in wits
  to try to outdo somebody in wits

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  combat wits

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X