• Thông dụng

  Danh từ
  marssh; bog

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bog
  callow
  fen
  fenny
  marsh
  marshy
  mire
  moor
  morass
  moss
  mudflats
  paludal
  plash
  plash plant
  quag
  quagmire
  slough
  swamp
  swamped
  wetlands

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X