• Thông dụng

    Biggest of a flock (herd), cock of the walk
    Person in thee lead (of a movement, a branch of science...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X