• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  pick-up

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  head

  Giải thích VN: dụ: đầu từ.

  magnetic head
  pick-off
  pick-up
  playback head
  probe
  read head
  reader
  reproducer
  scanning head

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X