• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  corner the market (to...)
  engross the market (to...)
  establish a corner in (the market)
  forestall the market
  hoarding
  hoarding and speculation
  hold the market (to..)
  make a corner
  make a corner (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X