• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cock
  faucet
  gudgeon
  journal
  neck
  plug
  plug (plumbing)
  snout
  spigot
  tap
  tenon

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  versus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X