• Thông dụng

  Tính từ
  dark; deep (colour)
  strong (tea, coffee)
  heavy, fat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X