• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  multiple-arch dam

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arch-buttress dam
  cellular dam
  massive gravity dam
  multi-arch dam
  multiple arch dam
  multiple dam
  multiple vault dam
  multiple-arch dam
  multiple-arched dam
  multiple-dome dam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X