• Thông dụng

  Động từ
  to pass an examination
  to perch; to alight (of birds)
  To park (of card)
  To be on station (of ships)
  Danh từ
  (y học) variola; smallpox
  Danh từ
  bean; pea

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X