• Thông dụng

  Động từ
  to emtank; to bank; to cover with

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  backfill
  backing
  dump
  embank
  filled-up
  fillet
  filling material
  lay
  pour
  wash in
  barrage
  beat
  beating
  chap
  chipping
  dam
  dike
  dike dam
  dyke
  embankment
  groin
  groyne
  hammer
  knock
  lasher
  mole
  pound
  press in
  pulsate
  pulse
  reinforce
  smash
  spillway
  spur dike
  strike
  tamp
  thrash
  weir

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  knock
  milled

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X