• Thông dụng

  Place an order
  Make (pay, leave) a deposit ( for someone to keep goods... for one)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  client

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fill an order
  place an order (for goods) (to ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X