• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  base (of column)
  base of column
  base plate
  basement
  column base
  column footing
  column socle
  columnbase
  pattern
  shoe
  spur
  stanchion base
  template

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X