• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  abut
  abutment
  base plate
  bearing plate
  bed plate
  heel
  heel post
  seat
  shoe
  springing
  support base

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X