• Thông dụng

  Even; regular; steady

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  einartig
  even
  evenly
  flush
  periodical
  regular
  steady
  uniform
  uniformly

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  steady

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X