• Thông dụng

  Cũng như 4để lòng Have (something) in ones mind

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  harbor resentment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X