• Thông dụng

  (cũ) Monography.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  chorography

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ADD (address)
  address

  Giải thích VN: Tọa độ số vị trí.

  address (ADD)
  Address (ADR)
  address book

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  address
  landlord

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X