• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Carnot-Clausius equation
  Clausius inequality
  Clausius theorem
  inequality of Clausius

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X