• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fatigue fracture
  endurance
  endurance resistance
  fatigue
  fatigue durability
  fatigue resistance
  fatigue resistance or strength
  fatigue strength
  stamina

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X