• Thông dụng

  Động từ
  To read; to pronounce; to deliver (a speech)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  read
  reading
  to read
  dangerous
  deleterious
  noxious
  poisonous
  toxic

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  insalubrious
  toxic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X