• Thông dụng

  Danh từ

  Red

  Tính từ

  Red
  đỏ như máu
  blood-red
  Lucky
  vận đỏ
  Good luck

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X