• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  library object
  đối tượng thư viện tài liệu
  DLO (documentlibrary object)
  đối tượng thư viện tài liệu
  document library object (DLO)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X