• Thông dụng

  Danh từ
  Spot; blob

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blot
  dot
  freak
  speck
  speckle
  spot

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fleck
  spot
  stain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X