• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  holding device
  holding fixture
  milling jig
  support
  tackle tack
  accessory
  attachment
  chucking device
  contrivance
  dodge
  fixture
  fixtures
  gadget
  gear
  holder

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X