• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chronometer
  seconds counter
  stop watch
  time interval meter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X