• Thông dụng

  Danh từ

  ally
  Hai nước này là đồng minh với nhau
  These two countries are allies

  Tính từ

  allied
  Các nước đồng minh
  Allied powers; the Allies
  Lực lượng đồng minh thời Đệ nhị thế chiến
  The Allied forces in the Second World War

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X