• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing strength
  compressing strength
  compression strength
  compressive resistance
  compressive strength
  crushing resistance
  cubical elasticity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X