• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  amount
  amplitude
  extent
  increment
  intensity
  magnitude
  order of magnitude
  quantity
  size

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X