• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  degree of hardness
  hardiness
  hardness
  rigidity
  stiffness

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  steeping degree
  hardness
  numerical score

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X