• Marginal utility

  Độ thỏa dụng biên là độ thỏa dụng phụ thêm có được từ việc có thêm một đơn vị của bất kỳ loại hàng hóa nào. Về mặt toán học, có thể biểu thị như sau:


  MU = ∆U/∆X

  Trong đó U là độ thỏa dụng, X là số lượng hàng hóa và ∆ là lượng thay đổi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X