• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  blistering
  looseness
  perviousness
  poriness
  porosity
  porousness
  transmission
  void ratio

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X